دسته‌بندی‌ها
پردازش زبان طبیعی
یادگیری ماشین
بینایی ماشین
پردازش گفتار
رباتیک
سیستم‌های خبره
برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی